Điện thế định mức: 500VAC
Dòng điện định mức: 63A
Dòng cắt: 120kA
Size: NH0
Loại cầu chì cắt thường (gG)
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện, tủ điện…
Mã tương đương: 63NHG0B (Bussmann)
                              M0GL63 (Jean Muller)
Kích thước (đơn vị mm):


Các mã sản phẩm cùng loại:

Mã cầu chì
Part number
Dòng điện(A)
Điện áp(V)
Cầu chì Ferraz NH0GG50V6
H213148C
6
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V10
G214159C
10
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V16
Q215179C
16
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V20
R215686C
20
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V25
Y216198C
25
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V32
W216702C
32
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V35
J217220C
35
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V40
P217731C
40
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V50
Z218246C
50
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V63
N218765C
63
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V80
C219284C
80
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V100
D219814C
100
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V125
P222492C
125
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V160
F223013C
160
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V200
C229611C
200
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V224
D229612C
224
500
Cầu chì Ferraz NH0GG50V250
E229613C
250
500

Ferraz Shawmut vietnam / Ferraz Shawmut Distributor / Nhà phân phối Ferraz Shawmut